Male vegger

Å male er den enkleste, billigste og morsomste måten å friske opp triste vegger på. Du trenger ikke tillatelse fra noen, og hvor vrange naboene enn er, så kan de ikke klare på deg bare fordi du maler om noe. Rask går det også, forutsatt at du har gjort et godt grunnarbeid.

Hva slags maling og utstyr bør du bruke?

Det eneste vanskelige er egentlig å finne riktig fargenyanse ved hjelp av prøvelappene i malerforretningen. Men det finnes prøvebokser, og blir det feil kan du alltids male en gang til.

Før du starter

Sjekk at du har gjort alle nødvendige forberedelser og et godt grunnarbeid.

Fest maskeringsteip langs alle lister, karmer og opp mot taket. Når du har fått maskeringsteipen på plass, fører du fingeren langs teipen, slik at den ligger fast mot underlaget. Ellers kan malingen lure seg inn under teipen.

Hvis du har pusset veggene for å gjøre underlaget jevnt, så er de sikkert støvete. Støvsug veggene, eller børst av dem med en feiekost og tørk dem så med en litt fuktig klut. Ellers kan støvet danne stygge nupper i malingen, og dessuten fester ikke malingen seg skikkelig heller.

Slik går du frem

Rør godt i malingsboksen, slik at de tunge komponentene som har lagt seg i bunnen, blander seg med resten av innholdet. Du finner spesielle rørepinner som du kan bruke i malerbutikken.

Begynn med avsetningene, som det heter på malerspråket. Mal med pensel i hjørnene og langs alle lister og ledninger. Mal 5-6 cm inn på veggen.

Så er det tid for malerrullen. Ta maling fra boksen med rullen. Rull frem og tilbake noen ganger på den riflete delen av rullekaret, slik at malingen blir godt fordelt i rullen. Dette reduserer risikoen for at det spruter maling når du ruller over veggen.

Lag en bred, tykk strek, eller en Z, på en del av veggen. På den måten fordeles malingen bedre når du begynner å rulle.

Rull ut malingen på rullen. Rull først på tvers, slik at du får en firkant, og avslutt med å rulle loddrett, ovenfra og ned. La strøkene overlappe hverandre, slik at hvert tak dekker halvparten av flaten du rullet på forrige gang, og halvparten av ny flate. Det blir penest hvis du tar lange tak i den siste rullingen, helt fra taket og ned til gulvet.

Fortsett slik over hele veggen, firkant eller firkant, og hele tiden overlappende.

Når alle veggene er malt, skal malingen tørke. Tørketiden står på boksen. For vannbasert maling er tørketiden gjerne rundt to timer.

Når du er ferdig med å vente, er det tid for neste strøk. Gjør det samme som for det første strøket, men vær nå ekstra nøye med å avslutte med lange rulletak, hele veien ovenfra og ned.

Når du er ferdig

Dra av maskeringsteipen fra lister og panel så snart du har malt ferdig. Jo lengre du venter, desto større sjanse er det for at teipen river med seg maling fra listene. Vær ekstra forsiktig hvis du har malt på tapet. En liten stripe av tapet kan ha sneket seg inn under teipen, og da kan det hende at du river opp den nymalte veggen når du drar av teipen.

Åpne alle vinduene i rommet og sett gjerne opp gjennomtrekk hvis det er mulig. Da tørker malingen fortere, og du slipper å utsette seg for en masse malingslukt.

Rengjør malingsverktøyet ditt.

Hvor mange strøk må man male?

Hvor mange strøk du må ta for å få malingen til å dekke, er avhengig av kvaliteten på malingen, men også av hvor sugende underlaget er, og hvor mye maling du påfører i hvert strøk. Generelt kan man si at det er bedre med flere tynne strøk enn få og tykke, men to strøk pleier å være nok, alternativt ett strøk med grunning og ett med den malingen du vil ha.

Det viktigste er at du synes sluttresultatet er pent, og hvis du synes malingen dekker fint i skinnet fra en arbeidslampe på 100 watt så holder det gjerne.