Økonomi og oppussing

Dersom du planlegger å pusse opp er det viktigste forarbeidet du kan gjøre å utarbeide et godt budsjett – og holde deg til budsjettet. Statistikk viser at over halvparten av alle nordmenn går med oppussingsplaner i løpet av året, men statistikk også at over 40 % av alle oppussingsbudsjettet blir dyrere enn planlagt.

Lag budsjett

Før du pusser opp bør du lage et godt budsjett som viser hvor mye du tenker å bruke på oppussingen. Budsjettet bør være realistisk og gjenspeile økonomien din. Det siste er helt essensielt. Ikke bruk mer penger på oppussing enn du kan avse. Mange som begynner oppussingsprosjekter pusser gjerne opp langt mer enn de egentlig trenger, og bruker gjerne langt mer penger enn de egentlig har råd til. Du bør derfor vurdere hva som virkelig er viktig å pusse opp, og hva som kan vente til økonomien tilsier det.

Avtal pris på forhånd

Dersom du skal bruke en håndverker til oppussingen, bør du alltid avtale en fastpris på forhånd dersom det er mulig. Å avtale håndverkerarbeider på regning, dvs. på timer, medfører ofte at budsjettet sprekker og arbeidene blir dyrere enn du hadde sett for deg. Fastpris gir også en forutsigbarhet som du ikke får dersom du kun betaler for timer.

Dersom håndverkeren ønsker å avtale regningsbetaling bør du sørge for å få et prisoverslag. Håndverkertjenesteloven bestemmer at der det er avtalt prisoverslag kan den endelige prisen ikke overstige overslaget vesentlig og aldri med mer enn 15 %. Dette gir deg mer forutsigbarhet.

Ikke betal for forskudd

Mange håndverkere ønsker at kunden skal betale på forskudd, og all erfaring tilsier at dette ofte er en dårlig ide. Dersom håndverkeren går konkurs kan du gjerne se langt etter pengene du har betalt for arbeid som ikke er utført. Vi anbefaler derfor at man aldri inngår avtaler om å betale forløpende for mer enn det som faktisk er tilført av arbeid. Skal man betale på forskudd bør man i hvert fall sjekke den aktuelle håndverkeren og firmaets økonomi grundig for å sikre seg at dette er et firma som gjør opp for seg.

Oppussing og finansiering

Av og til har man rett og slett ikke pengene tilgjengelig som man trenger til oppussingen. I slike tilfeller kan det være nødvendig å ta opp et lån for å finansiere oppussingen. Vår anbefaling er at man så langt det er mulig forsøker å bake inn et slikt lån i boliglånet sitt dersom man kan låne opp penger på boligen. Da får man gjerne en veldig gunstig rente siden banken allerede har sikkerhet med pant i eiendommen.

Et annet alternativ er å ta opp et usikret lån for å finansiere oppussingen, et såkalt forbrukslån. Dette lønner seg kun der man vet at man innen kort tid kan nedbetale lånet, for usikrede lån har gjerne høye renter. For man tar opp et usikret lån bør man undersøke ulike aktører på markedet og sørge for at man velger et lån med så gunstig rente og vilkår som mulig.